KARIERA ZAWODOWA

od marca 2015
Profesor zwyczajny w Klinice Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
od 2011 roku -
Kierownik Kliniki Otorynolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Szpital Czerniakowski, Warszawa, ul. Stępińska 19/25
od 2008 roku
Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
2004 – 2008
Przewodniczacy Sekcji Rynologii i Chirurgii Plasycznej Twarzy Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
2003 – 2006
Konsultant Wojewódzki d/s otorynolaryngologii dla województwa mazowieckiego
2002 - 2003
p.o. Kierownik Kliniki Otolaryngologii
Akademii Medycznej w Warszawie
od 2002 roku
Założyciel i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynologii w Polsce
2002 – 2010
Wiceprezydent/delegat na Polskę Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy
od 2002 roku
Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika "Magazyn Otorynolaryngologiczny"
grudzien 2001r.
Tytuł naukowy profesora nauk medycznych
od 2001 roku
Profesor nadzwyczajny w Akademii Medycznej w Warszawie (aktualnie Warszawski Uniwersytet Medyczny)
2000 – 2010
Przedstawiciel Europejskiego Towarzystwa Rynologicznego na Polskę
1996 - 2011
Organizator i Kierownik Pracowni Endoskopowej Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie
1995 – 2011
Ordynator Oddzialu Rynologii Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie
kierownik Kliniki - prof. G. Janczewski
maj 1995r.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych po obronie pracy habilitacyjnej nt. "Rola kompleksu ujściowo-przewodowego w patomechanizmie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych"
1986 – 2001
Adiunkt Katedry i Kliniki Otolaryngologii AM
w Warszawie
kierownik Klinki – prof. G. Janczewski
kwiecien 1984r.
Stopień naukowy doktora nauk medycznych po obronie rozprawy doktorskiej nt. "Odlegle wyniki leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia ucha środkowego"
1983 – 1986
Starszy asystent Katedry i Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie
kierownik Kliniki - prof. G. Janczewski
listopad 1983r.
Tytuł Lekarza Specjalisty w zakresie otolaryngologii
pazdziernik 1980r.
I stopień specjalizacji w zakresie otolaryngologii
od 1979 roku
Członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi
1978 - 1983
Asystent Katedry i Kliniki Otolaryngologii Akademi Medycznej w Warszawie
kierownik Kliniki - prof. G. Janczewski
1977 - 1978
Staż podyplomowy w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie
lipiec 1977r.
Dyplom Lekarza w Akademii Medycznej w Warszawie
1974 - 1977
Studia lekarskie w I. Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie
 
1974 -1975
Prowadzenie wykładów i ćwiczeń ze studentami w Zakładzie Propedeutyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
kierownik Zakładu - prof. T. Bączkowski
wrzesień 1974r.
Miesięczny staż z zakresu chirurgii szczękowej w Klinice Chirurgii Szczękowej Uniwersytetu Eppendorf w Hamburgu
czerwiec 1974r.
Dyplom Lekarza Dentysty w Akademii Medycznej w Warszawie
1972 - 1974
Praca w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie (opiekun - dr M. Zaborowska)
1969 – 1974
Studia stomatologiczne w Oddziale Stomatologii I. Wydzialu Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie
1969 r.
Matura w VI. Liceum Ogólnokształcącym
im. T. Reytana w Warszawie
prof. Antoni Krzeski © Polityka prywatności