PUBLIKACJE NAUKOWE

CHOROBY NOSA
i ZATOK PRZYNOSOWYCH

redakcja: dr hab. A. Krzeski,
              prof. G Janczewski
I wydanie - Sanmedia (Warszawa), 1997 r;
II wydanie – Sanmedia (Warszawa) 1998 r;
III wydanie – Urban i Partner (Wroclaw),
2003 r.
Pierwszy od 1936 roku podręcznik polskich autorów
opisujacy choroby jam nosa i zatok przynosowych.

BOCZNA ŚCIANA JAMY NOSOWEJ

redakcja: dr hab. A. Krzeski,
                 dr med. E. Tomaszewska
ViaMedica (Gdańsk), 2000 r
Podręcznik ten wprowadza lekarza praktyka w złożony
i ważny dla rynochirurga rejon błędnika sitowego.
Unikalna pozycja w polskiej bibliografii medycznej.

PODSTAWY CHIRURGII NOSA

redakcja: prof. A. Krzeski
ViaMedica (Gdańsk), 2004 r.
Monografia ta poświęcona jest współczesnej chirurgii czynnościowej i estetycznej nosa.
Wsród autorów poszczególnych rozdziałów można spotkać nazwiska najwybitniejszych na świecie znawców tego zagadnienia. Pierwszy podręcznik opracowany przez polskiego autora,
w którym omówiono szczegółowo zagadnienia chirurgii nosa.

WYKŁADY
Z CHIRURGII NOSA

redakcja: prof. A. Krzeski
ViaMedica (Gdańsk), 2005 r.
Podręcznik ten jest kontynuacją wydanego rok wcześniej podręcznika chirurgii nosa.
Wsród autorów poszczególnych rozdziałów znajdują się nazwiska znakomitych, światowej sławy autorytetów z zakresu chirurgii nosa.

RYNOLOGICZNE ASPEKTY ASTMY ASPIRYNOWEJ

redakcja: dr med. I. Gromek,
                  prof. A. Krzeski
ViaMedica (Gdańsk), 2007 r.
Podręcznik ten jest pierwszą w świecie monografią opracowaną przez laryngologów omawiającą postępowanie z chorymi
z rozpoznanym zespołem nadwrażliwości na niesterydowe leki przeciwzaplne, u których wystepuje przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa. Jej wielkim walorem jest olbrzymie doświadczenie obu autorów w leczeniu tej grupy chorych.

ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH

redakcja: prof. A. Krzeski,
              dr med. I. Gromek
ViaMedica (Gdańsk), 2008 r.
Poszczególne rozdziały zostały napisane zarówno przez krajowych jak i zagranicznych ekspertów w poszczególnych dziedzinach rynologii. Jest to pierwsza polska monografia omawiająca w tak szczegółowy sposób ten powszechny problem zdrowotny. O zapotrzebowaniu na ten podręcznik świadczy fakt, że jego nakład został wyczerpany w ciągu pierwszego roku od wydania. Książka zostala wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia w 2009 roku.

DIAGNOSTYKA RYNOLOGICZNA

redakcja: prof. A. Krzeski
Medycyna Praktyczna (Kraków),
2009 r.
Podręcznik ten zgromadził, jako współautorów poszczególnych rozdziałów, grono polskich ekspertów z dziedzin pokrewnych rynologii i tym samym stał się kompendium wiedzy na temat jak współcześnie należy prowadzić diagnostykę rynologiczna, która jest w rzeczy samej problemem interdyscyplinarym.

CHIRURGIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
– DOSTĘPY ZEWNĄTRZNOSOWE

redakcja: prof. A. Krzeski
Medycyna Praktyczna (Kraków),
2011 r.
Podręcznik ten został napisany przez grono wybitnych rynochirurgów polskich. Opisuje techniki operacyjne, które mają zastosowanie w odniesieniu do leczenia schorzeń zatok przynosowych. Unikalny podręcznik w polskiej bibliografii lekarskiej. Wielkim jego walorem jest aspekt praktyczny poszczególnych rozdziałów.

CHIRURGIA ZATOK PRZYNOSOWYCH
– DOSTĘPY WEWNĄTRZNOSOWE

redakcja: prof. A. Krzeski
Medycyna Praktyczna (Kraków),
2014 r.
Ostatni, dziewiąty podręcznik, zamykający cykl książek z zakresu rynologii, które zostały opracowane pod moją redakcją. Poszczególne rozdziały, napisane przez moich wychowanków, opisują wewnątrznosowe (endoskopowe) techniki operacyjne przeprowadzane w obrębie jam nosa i zatok przynosowych. Książka o wybitnie praktycznych walorach, z którą powinien zapoznać się każdy laryngolog wykonujący te współczesne zabiegi operacyjne.
prof. Antoni Krzeski © Polityka prywatności