Chrapanie i bezdechy

Obturacyjne bezdechy podczas snu jest spowodowany zapadaniem się tkanek górnych dróg oddechowych w wyniku ich nadmiernej wiotkości (podniebienie miękkie, języczek, ściany gardła) lub przerostu (migdałki podniebienne, język). W następstwie dochodzi do upośledzenia lub obturacji przepływu wdychanego powietrza.

W konsekwencji rozwinąć się może:

 • nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • zawał serca,
 • udar mózgu,
 • zwiększone ryzyko choroby nowotworowej,
 • zaburzenia erekcji u mężczyzn,
 • osłabienie libido u kobiet

Diagnostyka bezdechów podczas snu obejmuje:

 • badanie ankietowe polegające na wypełnieniu wystandaryzowanych kwestionariuszy
 • rejestrację funkcji życiowych podczas snu – POLSOMNOGRAFIA lub POLIGRAFIA

Obturacyjne bezdechy podczas snu najczęściej rozpoznaje się u osób dorosłych po 40. roku życia, nieco częściej u mężczyzn. Występuje on również u dzieci, młodych dorosłych oraz u osób w wieku podeszłym. Podejrzenie obturacyjnych bezdechów podczas snu, niezależnie od wieku, zawsze wymaga przeprowadzenia diagnostyki. Po potwierdzeniu tego rozpoznania koniecznym staje się bezzwłoczne wdrożenie leczenia zachowawczego, a w niektórych przypadkach – chirurgicznego.

Wybór metody leczenia powinien być spersonalizowany, tzn. indywidualnie dobrany dla każdego pacjenta.


Chrapanie należy do dominujących objawów obturacyjnych bezdechów podczas snu. Z tego powodu każda chrapiąca osoba wymaga przeprowadzenia diagnostyki w kierunku bezdechów i dopiero po wykluczeniu ich występowania można mówić o prostym chrapaniu, a pacjent może spać spokojnie, zakłócając sen małżonkowi / partnerowi we wspólnej sypialni, bądź też może poddać się leczeniu chirurgicznemu, którego celem będzie przywrócenie drożności jam nosa i/lub gardła.

ZAPAMIĘTAJ:

 • Nie lekceważ chrapania
 • Nie lekceważ zaobserwowanych u partnera bezdechów podczas snu

JEŚLI CHRAPIESZ LUB ZAOBSERWOWANO U CIEBIE BEZDECHY PODCZAS SNU, WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ ZAŁĄCZONE KWESTIONARIUSZE:

JEŚLI WYNIKI ZAŁĄCZONYCH KWESTIONARIUSZY WSKAZUJĄ NA WYSTĘPOWANIE OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW PODCZAS SNU ZAPRASZAM NA KONSULTACJĘ

PROSZĘ PRZYNIEŚĆ ZE SOBĄ WYPEŁNIONE KWESTIONARIUSZE!!!

Prof. dr hab. med. Antoni Krzeski
Służę wiedzą i doświadczeniem

Dobry laryngolog Warszawa Centrum