O mnie

Jestem profesorem medycyny, laryngologiem. W latach 2011-2022 roku kierowałem Kliniką Otorynolaryngologii Wydziału lekarsko-Stomatologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, z którym było związane całe moje życie zawodowe. To własnie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, po ukończeniu nauki w liceum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie, odbyłem w latach 1969–1977 studia medyczne – najpierw dentystyczne, a następnie lekarskie. Po odbyciu stażu podyplomowego zostałem zatrudniony w Klinice Laryngologii Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Banacha 1a, w której przeszedłem całą ścieżkę kariery zawodowej i naukowej.
Pracując w Klinice Laryngologii, miałem szczęście trafić na wspaniałych nauczycieli – prof. Grzegorza Janczewskiego, który twierdził, że jego rolą jako kierownika Kliniki jest nie przeszkadzać młodym w rozwoju, prof. Teresę Goździk-Żołnierkiewicz, która w sposób bezlitosny wymagała ode mnie rzetelnej pracy, oraz dr Hannę Osóbkę-Morawską, która zawsze powtarzała, że medycyna wymaga pokory.

W 1983 roku uzyskałem tytuł specjalisty w zakresie laryngologii. Rok później obroniłem pracę doktorską „Odległe wyniki leczenia operacyjnego przewlekłego zapalenia ucha środkowego”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskałem w 1995 roku po obronie rozprawy „Rola kompleksu ujściowo-przewodowego w patomechanizmie przewlekłego zapalenia zatok przynosowych”.
W 2001 roku otrzymałem z rąk prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

W 1994 roku uczestniczyłem, jako jeden z nielicznych, w pierwszym w Europie pokazie chirurgii endoskopowej zatok przynosowych, prowadzonym przez prof. H. Stammbergera. Ten pokaz odmienił całe moje życie. Od tego czasu moje zainteresowania lekarskie i naukowe koncentrują się wyłącznie na rynologii – dziale medycyny zajmującym się chorobami nosa i zatok przynosowych.W okresie szkolenia odbyłem staże w najbardziej renomowanych ośrodkach rynologicznych w Europie i Stanach Zjednoczonych. W późniejszym okresie byłem zapraszany jako wykładowca do wielu liczących się ośrodków. Najbardziej dumny jestem z prowadzenia wykładów podczas kursu RhinoFest 2007, organizowanym w Mayo Clinic (Rochester, MN, USA). We wrześniu 2022, po 45 latach pracy jako nauczyciel akademicki, przeszedłem na emeryturę.

  • Organizowałem liczne kursy i konferencje poświęcone chorobom nosa i zatok przynosowych, na których szkoliło się wielu lekarzy laryngologów z Polski i zagranicy.
  • Od 2003 roku wraz z gronem przyjaciół organizuję Międzynarodową Konferencję Rynologiczną RHINOFORUM , która uchodzi ona za najważniejszą coroczną konferencję laryngologiczną w Polsce.
  • Jako nauczyciel akademicki regularnie prowadzę zajęcia ze studentami i sprawia mi to niezwykłą satysfakcję. Bardzo lubię uczyć młodszych kolegów. Pod moją naukową opieką tytuł doktora nauk medycznych uzyskało 14 lekarzy laryngologów. Oprócz licznych prac naukowych opublikowałem dziesięć podręczników z zakresu rynologii. Od 2002 roku redaguję i wydaję kwartalnik “Magazyn Otorynolaryngologiczny”
  • Jestem członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi oraz prezesem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rynologii w Polsce – RYNOLOGIA POLSKA.
  • W 2018 roku obchodziłem jubileusz 40-lecia pracy zawodowej i naukowej
  • Służę społeczeństwu swoją wiedzą i doświadczeniem.

Moje kompetencje

Wiedza i doświadczenie

Laryngologiem jestem od ponad 40 lat. Od 1993 roku wykonuję operacje endoskopowe zatok przynosowych oraz w obrębie podstawy czaszki. Przeprowadziłem ponad piętnaście tysięcy operacji endoskopowych, jednocześnie zdobywając niezwykle duże doświadczenie w tym zakresie i pomagając znacznej liczbie pacjentów.

Jestem twórcą współczesnej rynologii w Polsce – działu medycyny zajmującego się chorobami nosa i zatok przynosowych. Moje publikacje i podręczniki z zakresu rynologii, czytali chyba wszyscy lekarze laryngolodzy w Polsce