CHOROBY NOSA i ZATOK PRZYNOSOWYCH

CHOROBY NOSA i ZATOK PRZYNOSOWYCH

redakcja: dr hab. A. Krzeski,
prof. G Janczewski
I wydanie – Sanmedia (Warszawa), 1997 r;
II wydanie – Sanmedia (Warszawa), 1998 r;
III wydanie – Urban i Partner (Wroclaw), 2003 r.

BOCZNA ŚCIANA JAMY NOSOWEJ

BOCZNA ŚCIANA JAMY NOSOWEJ

redakcja: dr hab. A. Krzeski,
dr med. E. Tomaszewska
ViaMedica (Gdańsk), 2000 r

PODSTAWY CHIRURGII NOSA

PODSTAWY CHIRURGII NOSA

redakcja: dr hab. A. Krzeski,
ViaMedica (Gdańsk), 2005 r.

WYKŁADY Z CHIRURGII NOSA

WYKŁADY Z CHIRURGII NOSA

redakcja: prof. A. Krzeski
ViaMedica (Gdańsk), 2004 r.

RYNOLOGICZNE ASPEKTY ASTMY ASPIRYNOWEJ

RYNOLOGICZNE ASPEKTY ASTMY ASPIRYNOWEJ

redakcja: dr med. I. Gromek,
prof. A. Krzeski
ViaMedica (Gdańsk), 2007 r.

ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH

ZAPALENIA ZATOK PRZYNOSOWYCH

redakcja: prof. A. Krzeski,
dr med. I. Gromek
ViaMedica (Gdańsk), 2008 r.

DIAGNOSTYKA RYNOLOGICZNA

DIAGNOSTYKA RYNOLOGICZNA

redakcja: prof. A. Krzeski,
dr med. I. Gromek
Medycyna Praktyczna (Kraków), 2009 r.

CHIRURGIA ZATOK PRZYNOSOWYCH – DOSTĘPY ZEWNĄTRZNOSOWE

CHIRURGIA ZATOK PRZYNOSOWYCH – DOSTĘPY ZEWNĄTRZNOSOWE

redakcja: prof. A. Krzeski
Medycyna Praktyczna (Kraków), 2011 r.

CHIRURGIA ZATOK PRZYNOSOWYCH – DOSTĘPY WEWNĄTRZNOSOWE

CHIRURGIA ZATOK PRZYNOSOWYCH – DOSTĘPY WEWNĄTRZNOSOWE

redakcja: prof. A. Krzeski
Medycyna Praktyczna (Kraków), 2014 r.

WYKŁADY Z RYNOLOGII

WYKŁADY Z RYNOLOGII

redakcja: prof. A. Krzeski
Medycyna Praktyczna (Kraków), 2020 r.

KSIĘGA JUBILEUSZOWA

Międzynarodowa konferencja Rynologiczna
RHINOFORUM 2003-2022
Antoni Krzeski