Choroba atopowa środkowego piętra jam nosa ( 2022 – nr 83)

Celem niniejszej pracy było przedstawienie nowego fenotypu przewlekłego zapalenia zatok przynosowych (PZZP). Po raz pierwszy został opisany przez White i wsp. w 2014 roku. Charakteryzuje się obecnością polipów nosa i/lub polipowatym obrzękiem błony śluzowej w rejonie małżowiny nosowej środkowej (MNŚ) u chorych ze współwystępującą alergią wziewną. DelGaudio i wsp. w 2017 roku wykazali związek pomiędzy występowaniem alergii wziewnej a obecnością zmian polipowatych w środkowym piętrze jam nosa. Zmiany polipowate o „wodnistym charakterze” obecne są również na małżowinie nosowej górnej (MNG) oraz tylno-górnej części przegrody nosa. Autorzy jako pierwsi użyli angielskiej nazwy opisującej ten fenotyp przewlekłego zapalenia zatok przynosowych – Central compartment atopic disease (CCAD). Choroba środkowego piętra jam nosa (CCAD) jest fenotypem pierwotnego, uogólnionego PZZP typu 2. U pacjenta z objawami CCAD w celu rozpoznania zaleca się wykonanie badania endoskopowego jam nosa, testów alergicznych oraz tomografii komputerowej (TK) zatok przynosowych, a następnie wdrożenie leczenia według opracowanego algorytmu. W artykule szczegółowo omówiono etiologię, obraz kliniczny oraz zalecany schemat leczenia.

Choroba atopowa środkowego piętra jam nosa