Zainteresowanym specjalistyczną wiedzą z zakresu otolaryngologii proponuję lekturę poniższych artykułów mojego autorstwa. Wszystkie ukazały się w Magazynie Otolaryngologicznym.