Co o wędzidełku języka warto wiedzieć? ( 2022 – nr 84 )

Wędzidełko języka jest strukturą anatomiczną łączącą dno jamy ustnej z dolną powierzchnią języka. Jest ono utworzone przez powięź dna jamy ustnej i pokrywającą ją błonę śluzową. W niektórych przypadkach zawiera fragment mięśnia bródkowo-językowego. Skrócone i nieelastyczne wędzidełko jest najczęstszą przyczyną ankyloglosji, czyli zaburzenia ruchomości i funkcji języka. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnej wiedzy na temat zaburzeń funkcji języka będących następstwem nieprawidłowości anatomicznych wędzidełka. Przedstawiono wpływ skróconego wędzidełka na ssanie pokarmu przez niemowlę, wymowę oraz rozwój zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu (OBPS). Opisano techniki operacyjne stosowane w leczeniu skróconego wędzidełka oraz występujace między nimi różnice. Przedstawiono też rolę terapii miofunkcjonalnej jako jednego z elementów procesu leczenia, mogącego determinować wynik ingerencji chirurgicznej. Zwrócono uwagę na potrzebę interdyscyplinarnej oceny pacjentów z ankyloglosją przed decyzją o wykonaniu zabiegu. Wędzidełko języka (łac. frenulum linguae) jest w piśmiennictwie nazywane także wędzidełkiem językowym lub podjęzykowym.

Co o wędzidełku języka warto wiedzieć?