Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci ( 2021 – nr 77)

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci są relatywnie częstym problemem klinicznym. Nierozpoznane stanowią zagrożenie, gdyż mają wpływ na rozwój młodego organizmu. Wśród następstw wymienia się nieprawidłowości ze strony układu sercowo-naczyniowego, ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia wzrastania oraz moczenie się. Zgodnie z aktualnymi poglądami i systematyką najniebezpieczniejszą jednostką kliniczną obturacyjnych zaburzeń oddychania podczas snu jest zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu. Złotym standardem diagnostycznym jest polisomnografia. Wskazuje się obecnie na konieczność wielospecjalistycznego podejścia do omawianych zaburzeń.

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci