Pielęgnacja błony śluzowej w chorobach nosa i zatok przynosowych preparatem rinotac ( 2020 – nr 73)

Syndromem suchego nosa nazywa się zespół objawów towarzyszących przewlekłemu zapaleniu błony śluzowej nosa, w którego przebiegu występuje upośledzenie wytwarzania śluzu. Zespół suchego nosa może również być związany z podeszłym wiekiem, ekspozycją na substancje drażniące czy towarzyszyć chorobom układowym bądź zmianom hormonalnym. Syndrom ten charakteryzuje się nieprawidłowym składem śluzu oraz
znacznie upośledzonym transportem śluzowo–rzęskowym, czego konsekwencją są dolegliwości zgłaszane przez pacjentów, przede wszystkim
uczucie zatkania nosa, suchość oraz pieczenie w jamach nosa, a także trudności w oddychaniu przez nos, ból i krwawienia z nosa. Badanie przedmiotowe ujawnia wyschniętą wydzielinę oraz tworzące się strupy na błonie śluzowej nosa.
W literaturze medycznej brakuje danych epidemiologicznych dotyczàcych rozpowszechnienia syndromu suchego nosa, jednak liczni pacjenci,
zarówno dorośli, jak i dzieci, skarrzą się na wymienione dolegliwości…

Pielęgnacja błony śluzowej w chorobach nosa i zatok przynosowych preparatem Rinotac