Płynotok nosowy – diagnostyka

Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego przez nos zwany płynotokiem nosowym (rhinorrhoea cerebrospinalis) jest zjawiskiem patologicznym, będącym konsekwencją powstania przetoki pomiędzy wnętrzem czaszki a stropem jamy nosowej, sitowiem, zatoką czołową, klinową bądź jamą bębenkową. Płynotok nosowy najczęciej pojawia się w następstwie urazu tych struktur anatomicznych lub jako skutek procesów chorobowych, prowadzących do zniszczenia struktur kostnych i opony twardej w obrębie tych regionów. Przetoka stanowi potencjalne wrota zakażenia z jamy nosowej i zatok przynosowych bezpośrednio do wnętrza czaszki, prowadząc do rozwoju zapalenia opon mózgowo-
-rdzeniowych bądź zapalenia tkanek mózgu

Płynotok nosowy (2002 – nr 1)