Zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu u osób starszych – przegląd piśmiennictwa

W wyniku zmian w strukturze wiekowej społeczeństwa w Europie coraz bardziej znaczące stają się leczenie i diagnostyka chorób pacjentów geriatrycznych, które w tej populacji mogą przebiegać odmiennie. Jedną z takich jednostek chorobowych jest zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu (OBPS), który może znacząco wpływać na długość i jakość życia. Celem przeglądu jest omówienie najnowszej literatury z zakresu patofizjologii i powikłań zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu w populacjiosób po 65. roku życia

Zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu u osób starszych – przegląd piśmiennictwa