Zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu w praktyce rynologicznej – przegląd piśmiennictwa ( 2021 – nr 80)

Celem niniejszego przeglądu piśmiennictwa jest zebranie i przeanalizowanie współczesnej literatury z zakresu problemów rynologicznych związanych z rozwijaniem się i przebiegiem zespołu obturacyjnych bezdechów podczas snu (OBPS). Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Artykuły na interesujący nas temat zostały wyszukane w bazie PubMed przy użyciu słów kluczowych: „sleep apnoea”, „nose”, „OSA”, „nasal obstruction”. Uwzględniono prace z lat 1991–2021 dotyczące udziału patologii w obrębie jam nosa w występowaniu i przebiegu zespołu OBPS. Przeanalizowano 46 publikacje poświęcone wpływowi patologii jam nosa występujących zarówno na podłożu anatomicznym, jak i morfologicznym na przebieg zespołu OBPS. Pacjenta z rozpoznaniem tego zespołu powinno się skierować do lekarza laryngologa i poddać dokładnemu badaniu endoskopowemu nosa, dzięki któremu można ocenić budowę jam nosa, a także wykluczyć zmiany zapalne błony śluzowej jam nosa i zatok przynosowych. Lekarz laryngolog powinien brać udział w procesie diagnostycznym, a następnie w leczeniu chorych.

Zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu w praktyce rynologicznej – przegląd piśmiennictwa ( 2021 – 80)